Livet efter bröstcancer

Livet efter bröstcancer

Träning och hälsa
Många kvinnor i olika åldrar drabbas av bröstcancer årligen. Tack vare att forskningen gått framåt har behandlingen förbättrats avsevärt för de drabbade. Men vad händer efter det att cancern är borta och behandlingen är slutförd? För vänner och familj är det ett underbart besked som bör firas men många av de som drabbats av bröstcancer känner fortsatt oro och rädsla. Leva ett vanligt liv? När behandlingen är färdig och läkaren talar om för dig att du kan återgå till ditt normala liv som du hade innan diagnosen är det inte alltid så enkelt. Trots att läkarna övertygande informerar dig om att du nu är frisk lever rädslan för återfall kvar hos många. Oron över att det kanske finns några cancerceller kvar i kroppen som läkarna missat kan vara överväldigande. Att…
Read More