Hitta plats för både arbete och träning

Hur många bitar har du i ditt livspussel? För att du ska kunna leva ditt bästa liv är det en nödvändighet att både familj, arbete och du själv får tillräckligt med plats i schemat. Men visst känns det ibland som att bitarna konkurrerar med varandra om samma utrymme, istället för att haka i varandra när de lägger sig på plats? Här behövs kreativa lösningar.

Att hitta sätt att kombinera livets olika fält är en bra start, och att inte låsa fast sig vid gamla föreställningar om hur det borde vara. Kanske har du i coronapandemins år av hemarbete insett att mycket tid i livet försvunnit på väg till och från din ordinarie arbetsplats? Samtidigt som du märkt att en hel del arbetstid försvinner in i familj, tvätt och disk när du ska försöka arbeta hemma… Ett mellanting vore nog att föredra.

Att hitta en extra kontorsplats är ett sätt att kringgå problematiken. Större städer är fyllda av coworking-kontor och att hitta lediga kontor i Stockholm är inget problem. Oavsett om du är knuten till en specifik arbetsgivare eller arbetar helt frilans kommer framtidens arbete möjliggöra en större flexibilitet än tidigare kring medarbetarnas geografi.

Variera både arbete och träning

Denna nya frihet kommer kunna hjälpa dig och ditt livspussel på många sätt, inte minst vad gäller den personliga hälsan. Att anpassa det geografiska läget på ditt arbete innebär att du på ett helt annat sätt än tidigare kan prioritera saker som motion eller familjeliv i den utsträckning du behöver. Flexibla kontorsplatser innebär till exempel att du vissa dagar i veckan kan arbeta på din hyrda kontorsplats, en annan dag i hemmet och någon dag på plats hos din uppdragsgivare.

Med lite smart planering kommer du till exempel kunna få in en omväxlande motionsrutin i din vardag på ett helt annat sätt än tidigare. Att ständigt cykla samma sträcka till samma arbetsplats innebär inte bara risk för förslitningsskador utan gör även träningen mindre effektiv än om du hade kunnat variera den under veckan. Kanske är restiden till arbetet den enda tid du har i schemat för din egen fysiska hälsa? Du behöver inte tänka att du måste anpassa motionen efter arbetet – tvärtom! Lägg upp en personlig träningsplan och anpassa sedan din arbetsplats efter den.

Dagen du arbetar hemma kan du kanske ta en skogspromenad på tiden du vanligtvis reser till jobbet. Yogastudion eller crossfit-lokalen du alltid suktat efter kanske visar sig ligga precis bredvid ett kontorshotell. Möjligheterna är oändliga om du bara lyfter blicken.